Az Alapítvány célja:

Soproni AIDS segélyhely létrehozása, a későbbiek folyamán működtetése, személyes és telefonos HIV/AIDS tanácsadás végzése, névtelen HIV szűrés feltételeinek megteremtése, az ifjúság egészség- és szexuális nevelésének segítése, különös tekintettel az AIDS-re.

1992 októbere óta foglalkozom HIV/AIDS megelőzéssel, az AIDS Segély Alapítvány alapítói felkérésére 1995.04.24-től az alábbi feladatokat látom el:

 • kuratóriumi titkárként (1995.04.24-2014.12.15) kuratóriumi elnökként (2014.12.15-től) feladatom az alapítvány működéséhez szükséges tárgyi, anyagi és humán feltételek biztosítása,
  • pályázatok írása és menedzsmentje,
  • SZJA 1% és adománygyűjtő kampányok, események szervezése,
  • szakmai képzőként a telefonos és személyes tanácsadók, ifjúsági kortársoktatók képzése, továbbképzése,
  • a szakmai feladatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
 • önkéntesként
  • HIV/AIDS személyes, telefonos, internetes tanácsadás,
  • HIV szűrés.